Klienter sökes till Södra Cells nya coacher

Klienter sökes till Södra Cells nya coacher

10 nya coacher från Södra Cell Mörrum påbörjar sin utbildning i januari och söker nu externa klienter till våren.

Södra Cell Mörrum påbörjade coachutbildning för chefer och ledare under 2018.
– Vi ser det coachande förhållningssättet som en viktig förmåga hos våra chefer och ledare. Dessutom är det en av grundpelarna i det vi skulle kunna kalla ”lean-ledarskap”, berättar Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum.

Som en del av diplomeringen ingår att träffa två så kallade klienter för att coacha dem parallellt med utbildningen. Just klientcoachingen är en viktig del av utbildningen då den skapar möjlighet att utveckla och befästa förmågor.

– Att träffa klienter utanför Södra tillför en ytterligare dimension, både för coachen men även för klienten, säger Stefan Sandberg, som nu söker externa klienter till våren till de 10 chefer och ledare på Södra Cell Mörrum som påbörjar en coachutbildning i slutet av januari.

Finns intresse för coaching går det bra att kontakta Stefan Sandberg på: .

Mer om coaching
Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik (inspirerande och utvecklande samtal och övningar) som går ut på att hjälpa en person (eller en grupp personer) att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Det handlar mycket om personens egen utveckling och lärande. Coachen kommer inte med råd eller tips. Målen kan exempelvis handla om:
– Utmaningar man har i jobbet eller privat
– Saker man vill påbörja eller ta tag i
– Personligheter/egenskaper som man vill utveckla/förstärka.

Klientcoachingen
Utifrån ett första samtal där man gör en överenskommelse och djupdyker i klientens övergripande mål/önskningar/drömmar genomför man sen 5 samtal á 1 timme där man bryter ner det övergripande målet till delmål. Det är oftast 2-5 veckor mellan samtalen.

Det övergripande målet är ibland så stort att klienten inte hinner uppnå det på dessa fem samtal men är en god bit på väg. Mellan samtalen sker oftast olika former av aktiviteter/reflektioner.

Dela via

Relaterade nyheter
Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min