”Klimatsmarta lösningar ligger i vårt DNA”

”Klimatsmarta lösningar ligger i vårt DNA”

Sedan april 2019 är Cetetherm AB i Ronneby medlem i teknikklustret Techtank. Cetetherm är ett företag med lång historik av att utveckla och tillverka fjärrvärmesystem med stort fokus på hållbara klimatlösningar.
– Vår position är att ha de mest energieffektiva fjärrvärmesystemen i världen, berättar Stefan Eriksson, VD på Cetetherm.

Det är nu ca ett år sedan Cetetherm AB bildades efter att NIBE köpt fjärrvärmeavdelningen av Alfa Laval i juni 2018. Verksamheten är dock mycket äldre än så. Sedan 60-talet har man tillverkat fjärrvärmesystem i Ronneby, från början under namnet CTC. 1998 köpte Alfa Laval CTC och några år senare bytte man namn på denna verksamhet till Cetetherm. I mitten av 2000 integrerades verksamheten helt i Alfa Laval vilket gjorde att varumärket Cetetherm försvann. Nu är det alltså i bruk igen, denna gång med NIBE som ägare.

– De senaste tolv månaderna har gått otroligt snabbt. Parallellt med att tillverkningen rullat på bra har vi bytt profil på alla produkter, gått över till ett nytt ekonomisystem och inte minst lyckats attrahera och anställa nya duktiga medarbetare. Det har verkligen gått över förväntan, berättar Stefan Eriksson, som nu har närmare 50 medarbetare i Ronneby och ungefär lika många till på ett par andra ställen i Europa.

En av dessa nya medarbetare är kvalitetschefen Anders Söderström, som tar oss med på en rundvandring i produktionsanläggningen som nyligen flyttat ut från Alfa Lavals anläggning till egna lokaler. Under senare delen av 2019 kommer även kontoret att flytta ihop med resten av verksamheten.

Anders Söderström visar under rundvandringen bland annat fabrikens nya produktionslinjer som visat sig vara mycket effektiva.

– Vår Streamline och Flexiline har gjort att vi sedan flytten kunnat öka produktiviteten med 30-40% med samma personalstyrka.

Många olika marknader i Europa

Cetetherm har sitt huvudkontor i Ronneby och har även legala enheter i Frankrike och Ryssland. Uppstart av enheter i Finland och Tjeckien är i full gång. Lokala säljorganisationer finns i Belgien och Storbritannien.

– Med dessa bolag täcker vi Europa bra och har även försäljning via distributör i Nordamerika. Vi är en global aktör inom branschen och jobbar ständigt med teknikutveckling och hur vi kan nå nya marknader, berättar Stefan Eriksson, och fortsätter:

– Omvärlden förändras hela tiden och det gäller att hänga med. Därför ser vi också till att samarbeta med stora aktörer, till exempel E.ON, Vattenfall och Fortum, som också vill ligga i framkant vad gäller energioptimering.

Stefan Eriksson berättar också om hur olika marknaderna är. I Östeuropa har man en gammal fjärrvärmeteknik som behöver förnyas, medan man till exempel i Norden är inne på tredje generationens fjärrvärmesystem.

– Tittar vi sedan i flera länder i Västeuropa så använder många av dem fortfarande gas för uppvärmning. Man kan sammanfatta det hela med att alla marknader är intressanta. Oavsett vilket steg i trappan de är på så vill alla in i nästa generation fjärrvärmesystem.

Klimatsmarta lösningar i fokus

Cetetherm har ett eget ackrediterat labb som gör att de har kunnat patentera många lösningar, och här jobbas det ständigt med nästa generations produkter. Att jobba med hållbarhet och energieffektivisering är en självklarhet och Cetetherm är bland annat medlem i Euroheat & Power, ett internationellt energinätverk som arbetar för att främja smart och hållbar fjärrvärme.

– Vi har en lång historia av detta och har lärt oss ”the hard way” hur vi kan få så energieffektiva fjärrvärmesystem som möjligt, säger Stefan Eriksson, och får medhåll av Anders Söderström:
– Cetetherm har egentligen alltid jobbat med klimatsmarta lösningar, det ligger i vårt DNA.

Hybridlösningar är exempel på detta och en marknad som växer. Det kan till exempel handla om att kombinera fjärrvärme med värmepumpar.

– I en större fastighet kanske värmepumpen inte räcker till vid toppbelastningar, exempelvis under väldigt kalla dagar eller under tider på dygnet när många duschar. Då kan fjärrvärmen gå in och täcka upp. Den typen av hybridlösningar jobbar vi mycket med nu, berättar Stefan Eriksson, och fortsätter att berätta om en annan lösning som Cetetherm jobbar mycket med – smart reglering eller connectivity.

– Denna lösning gör att fastigheter kan kommunicera med varandra om vad de har för behov vid olika tidpunkter på dygnet, vilket gör att tillverkningen av värme kan balanseras. Detta bidrar till att uppvärmning inte sker i onödan, vilket sparar på både miljö och ekonomi.

– Till syvende och sist är pengar alltid en viktig fråga, och kan en fastighetsägare spara pengar i slutändan genom att byta system så blir det ytterligare ett incitament till att minska miljöpåverkan.

– Allt fler länder ser över sina system. Till exempel ska Holland vara helt fossilfritt vad gäller uppvärmning av fastigheter 2025. Kan man ta el från exempelvis vind och sol och slussa den till en smart värmepump så blir det en optimal lösning, och här ser vi att Cetetherm finns i mitten av denna process med våra smarta fjärrvärmesystem.

Ser fram emot kunskapsutbyte genom Techtank

Sedan april är Cetetherm ny medlem i teknikklustret Techtank med sin bas i Blekinge, och ser framför sig att det kan ha stor nytta av att finnas med i detta nätverk av industri- och teknikföretag.

– Genom de olika utbildningar och nätverk som Techtank driver får vi tillgång till ett stort kunskapsutbyte, inte minst inom teknikområdet, men även inom andra områden. Att som företag kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra på olika sätt är viktigt för hela regionen, avslutar Anders Söderström.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min

Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min