Kompetensutveckling viktigt på Tre D Mekaniska

Kompetensutveckling viktigt på Tre D Mekaniska

Kompetensutveckling viktigt på Tre D Mekaniska

För att hålla sig på tårna och både ta tillvara och utveckla den kompetens som finns bland de anställda prioriterar Tre D Mekaniska i Vilshult att arbeta strategiskt med kompetensutveckling.

Tre D Mekaniska AB är en modern mekanisk verkstad som arbetar med laserskärning i 2D, 3D och rörlaserteknik. På relativt kort tid har företaget gått från 25 till 50 anställda, något som är både utvecklande och en utmaning. Vi träffar Olle Haglund, VD, och Magnus Nilsson, produktionsstyrningsansvarig, för att höra lite mer om hur de konkret arbetar med kompetensutveckling för personalen på Tre D Mekaniska.

– För att utvecklas som företag är det helt nödvändigt med kompetensutveckling. Vi har en klar målsättning med vad vi vill, och genom Techtank har vi fått stor hjälp med att komma igång med detta utvecklingsarbete. I och med att medlemsföretagen i Techtank har liknande behov passar det också väldigt bra att samarbeta kring just detta område, menar Olle, och får medhåll av Magnus:

– Det har varit väldigt bra att vi fått färdiga förslag på utbildningar från Techtank. Ibland vet man inte vilket behov man har förrän man får dessa inspel.

Deltar i både utbildningar och nätverk för kompetensutveckling
Tre D Mekaniska har under våren skickat anställda på Techtank-utbildningar inom bl a Lean ledarskap, Förändringsledning, Projektledning samt Leda utan att vara chef. Magnus själv deltog i utbildningen i Lean ledarskap och är mycket nöjd med den.

– Överhuvudtaget är vi väldigt nöjda med de utbildningar vi deltagit i hittills. Det har varit verkligt kompetenta utbildare. Sedan ser vi det också som viktigt att vi är flera från företaget som deltar. På så sätt bygger vi en grund och får samma tänk kring utvecklingsfrågor. Då blir det också lättare att omsätta det man lär sig på utbildningarna i praktiken.

Utöver själva utbildningarna deltar personal från Tre D Mekaniska också i flera av de nätverk som Techtank driver – Lean, Kompetensutveckling samt Underhåll.

– Förra mötet med Lean-nätverket höll vi här på Tre D. Det är bra att vi besöker varandra, man snappar upp vad andra gör och kan få riktigt bra tips och idéer. Själv blev jag väldigt inspirerad av Volvos sätt att jobba med Gemba och vill se hur vi skulle kunna plocka med oss lite av det till Tre D, berättar Magnus.

Olle menar avslutningsvis att det är en balansgång mellan att hinna med kompetensutveckling och att hinna med det ”vanliga” arbetet, men tycker samtidigt att de nu hittat en lagom mix vad gäller detta på Tre D Mekaniska, och kommer att fortsätta på den inslagna vägen.

Dela via

Relaterade nyheter
Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min