Projektkursen gav utdelning för både studenter och företag

Projektkursen gav utdelning för både studenter och företag

Under läsåret 2017/2018 har en grupp maskinstudenter på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, utfört ett projektarbete med företaget BRODD Automation, ett samarbete som gett mersmak för både studenter och företag.

– För oss är det jätteviktigt att få komma ut och lära känna företagens verklighet redan under utbildningen, berättar Adam Backman, som tillsammans med Nils Söderström, Filip Gustafsson och Alexander Balog just avslutat projektkursen och sitt tredje år på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid BTH.

Projektkursen de gått under vårterminen är en påbyggnad från höstterminens kurs i Innovativ och hållbar produktutveckling. Det var under hösten som de fyra studenterna kom i kontakt med Brodde Bengtsson, VD för BRODD Automation i Jämshög. Brodde i sin tur kom i kontakt med BTH på en exjobbslunch via teknikklustret Techtank som hans företag är medlem i, och fick på så sätt upp ögonen för olika möjligheter att samarbeta med högskolan.
– Jag hade en idé kring ett projekt som visade sig passa bra in projektkurserna. Det handlade i stort om att titta på förbättringar vad gäller BRODDs plåtseparator, bland annat undersöka om ändringar i rörelsemönstret och de olika kurvorna skulle kunna innebära förbättringar av produkten.

Två grupper av studenter valde att kolla på detta under höstterminen. Adam, Nils, Filip och Alexander tyckte att det så pass intressant och lärorikt att de valde att fortsätta samarbetet med BRODD Automation under vårens kurs för att gå mer på djupet.

3D-printade prototyper värdefullt verktyg

Även om plåtseparatorn vid en första anblick kan verka enkel i sin konstruktion lärde sig studenterna snabbt att så inte var fallet.
– Vi fick en kravspecifikation från Brodde på separatorn vad gäller pris, storlek och vad den måste klara för att vara konkurrenskraftig på marknaden, och vi märkte snabbt att det var svårt att lägga till en massa saker, då det ökade på både kostnaden och storleken, berättar Adam.
– Det stämmer att det är ett mycket mer komplicerat system än vad man kan tro. Det blir lite som Rubiks kub, vrider man på ett ställe så ändras något på ett annat ställe som gör att det inte fungerar, inflikar Brodde.

I arbetet med att hitta förbättringar på separatorn tillverkade studenterna under höst- och vårterminen uppemot 40 olika prototyper. Genom att använda sig av 3D-printning och skriva ut prototyper i PLA-plast kunde de testa sina olika idéer väldigt snabbt och få en bra precision vad gäller mått med mera.

Nya infallsvinklar och lösningar

I slutet av maj presenterade studenterna sitt projekt vid en mässa på BTH där de demonstrerade plåtlyft med den sista prototypen, denna gång utfräst i metall i CNC-fräs. Presentationen gick bra och prototypen löste problemet, även om det finns en hel del kvar att utveckla på den.
– Den är långt ifrån färdig. Innan den kan ut på marknaden skulle den behöva testas kanske i en miljon slag och en del annat skulle också behöva kontrolleras, säger Alexander, som också berättar att de gjort prototypen i tre delar istället för en, vilket inte var tänkt från början, men som visar sig sänka kostnaden för produktionen av separatorn.

Brodde är mycket nöjd med samarbetet, som han menar gett företaget nya idéer att vidareutveckla.
– Det har varit både roligt och nyttigt att jobba med studenter som har ny teoretisk kunskap, och som kommer in och ifrågasätter varför man gör saker på vissa sätt. Jag har mycket praktisk erfarenhet och via högskolan får jag in en kompletterande kompetens. Tillsammans kan man hitta nya infallsvinklar och lösningar.
– Jag kommer att jobba vidare med den här kurvan som studenterna testat. Även hur de konstruerat prototypen, att tillverka den i tre delar, är en klart intressant idé.
– Utöver att jag fått nya idéer med mig är det också roligt att jobba med yngre folk. Det är ingen självklarhet att yngre väljer att jobba med mekanik och här kan vi som varit med ett tag hjälpa dem att komma in och överföra vår kunskap. Dessa fyra studenterna var dessutom väldigt ambitiösa!

Även studenterna har uppskattat samarbetet och det engagemang Brodde visat dem.
– Vi har haft mycket kommunikation med Brodde under hela projektet, skickat rapporter och fått feedback i princip varje vecka, berättar Filip.
– Vi har fått styra projektet mycket själva och lärt oss att kompromissa mellan olika faktorer och ta beslut om vad som passar bäst. Att få prova göra ett uppdrag åt en kund, testa prototyper, gå tillbaka och justera och så vidare har varit oerhört lärorikt. Learning by doing helt enkelt, tillägger Adam.

Innovation Labs viktigt inslag i utbildningen

Nils berättar att de inte hade så stora färdigheter om konstruktion innan projektkursen, men att de under resans gång lärt sig mycket.
– Vi hade till exempel ingen kunskap om metallbearbetning innan, men det och mycket annat har vi fått lära oss mycket om i högskolans Innovation Labs.

Peter Blaschke och Thomas Lennartsson som ansvarar för BTH:s Innovation Labs intygar att studenterna gjort ett mycket bra jobb.
– Tack vare våra labblokaler kan studenterna testa många olika saker under hela studietiden, inte minst att göra prototyper som del av processen, berättar Peter. Genom att testa detta redan tidigt i utbildningen har de alla möjligheter att utveckla sina färdigheter ännu mer.

Andreas Larsson, som är samverkansansvarig på BTH och dessutom ansvarig för projektkursen detta läsår, lyfter fram vikten av dessa projektkurser och att de är ett bra sätt att samverka i projekt, förstå kundrelationer och inte minst förstå industrins verklighet.
– Vi vill gärna kasta ut studenterna i verkligheten relativt tidigt i utbildningen. Det är en fantastisk möjlighet för dem att få jobba med BRODD och andra företag, att få testa i verkligheten och få en erfarenhetsåterkoppling. 8 poäng som denna kurs ger är nästan ingenting i utbildningen men de är oerhört värdefulla poäng i nästa projekt, och nästa projekt…. Och gör de projekten i samarbete med näringslivet i en intressant och viktig frågeställning vinner både studenter och företag på detta.


OM BRODD AUTOMATION
BRODD Automation AB är ett ledande automationsbolag för styckvis plåtseparering av icke magnetiska och magnetiska plana ämnen, som t.ex. aluminiumplåt, rostfritt, plastskivor, hårdpressad papp. Företaget har mer än 40 års branscherfarenhet och har under flera år med stor framgång hjälp den globala fordonsindustrin med hjälp av sin patentskyddade teknik att kostnadseffektivt separera dessa plåtämnen. Detta underlättar fordonsindustrins övergång till nya och lättare material i syfte att minska fordonens bränsleförbrukning. Mer information om BRODD Automation >>

OM BTH INNOVATION LABS
Innovation Labs är en del i anpassningen av BTH:s utbildningar mot CDIO-konceptet vilket innebär att studenterna genomgår en teoretisk del med baskunskaper där man sedan förväntas tillämpa sina kunskaper på ett mera handgripligt projekt. BTH Innovation Labs finns inom maskin, snickeri, elektronik, svets, data, e-hälsa samt Makerspace och dessa utrymmen används av studenter och personal i projekt med bäring mot innovation och skapande av nya produkter och tjänster. Det finns även flera grupprum för externa företagsprojekt. Mer information om Innovation Labs >>

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Dags för lansering av SuPr-nod Syd

SuPr (Sustainable Production) är en nationell nod för hållbar produktion. Techtank i Blekinge och IUC Syd i Skåne utgör tillsammans…

15 januari, 2024 — Lästid 1 min

Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Välkommen till Techtank Day 2024!

Den 25 april är det åter dags för Techtank Day. Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

2 april, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min