Startprogram: Klimat- och hållbarhetsomställning

Under 2023 finns det möjlighet för små och medelstora företag att via Omställningslyftet kostnadsfritt delta i Produktionslyftets startprogram för klimat- och hållbarhetsomställning. Startprogrammet gör det enklare för er att hitta er väg till en affärsdriven omställning. Det ger stärkt kunskap om de egna förutsättningarna och möjligheterna till klimat- och hållbarhetsomställning och motiverar till att satsa mer på egen utveckling.

Programmets innehåll

Efterfrågan och kraven på klimatsmarta erbjudanden ökar snabbt. Det finns en möjlighet för svenska företag att gå mot klimatneutralitet snabbare än konkurrenterna och på så sätt nå ökad konkurrenskraft och bidra till lösningar på samhällsutmaningarna.

Startprogrammet för klimat- och hållbarhetsomställning ger ökad medvetenheten om det önskade läget, nuläget, utmaningar och möjligheter i arbetet. Programmet innehåller fyra moment som deltagarna arbetar igenom med stöd av Produktionslyftets coacher:

 1. Introduktion, önskat läge och nuläge: Varför är detta viktigt? Introduktion till förändringsarbete samt klimat och hållbarhet. Arbete kring hur företagets nuvarande och önskade framtida läge ser ut utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare och samhälle.
 2. Flödeskartläggning: Var står företaget nu? Vi ser på ett valt flöde och tillsammans synliggör vi dess nuläge – från leverantörer till slutkund. Vi identifierar utmaningar och förbättringspotential. Möjligheter att effektivisera flödena och minska miljö- och klimatpåverkan synliggörs.
 3. Behovsstyrt experiment: Vad behöver företaget lära mer om? Utifrån frågeställningar och behov som synliggjorts gör vi ett konkret test av nya arbetssätt i er verksamhet. Det ger ökad kunskap om de egna förutsättningarna och möjligheterna till klimat- och hållbarhetsomställning.
 4. Strategisk utveckling och nästa steg: Hur kan företaget gå vidare? Som sista moment summeras lärdomar och vi fördjupar oss kring förändringsarbete och hur företaget kan arbeta vidare med sin utveckling. Vi kommer in på den övergripande strategiska utvecklingen och ett konkret nästa steg.

Genomförande

I normalfallet omfattar programmet 5-8 tillfällen men det kan variera och läggs upp i dialog med företaget. Programmet genomförs under cirka 12 veckor på ert företag eller på distans. Ni avsätter även tid för att arbeta på egen hand mellan träffarna. Efter avslutat program följer vi upp hur ni går vidare i det fortsatta arbetet.

Erfarna coacher leder arbetet hos er. Arbetet har fokus på klimat och hållbarhet, den specifika inriktningen i det praktiska momentet anpassas efter era behov. Exempel på fokusområden i det praktiska momentet är:

 • Hållbar produktion och Green Lean, grönt förbättringsarbete
 • Energieffektivisering
 • Klimatsmart affärsmodellering
 • Innovationsledning och förnyelse
 • Digitalisering som möjliggörare
 • Ledarskap och medarbetarengagemang

Praktisk information

Målgrupp

Tillverkande små och medelstora företag (SMF) enligs EU:s definition.

Kostnad

Kostnadsfritt inom Omställningslyftet för små och medelstora företag. I övrigt kontakta oss för information om pris.

Deltagare

En grupp på 4-10 personer, inkluderande högsta ledning, förändringsledare och facklig/medarbetarrepresentant samt relevanta delar av verksamheten.

Frågor

Annika Nilsson · 070-780 60 89 · 

Anmälan görs via Produktionslyftets hemsida

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation

Kontaktuppgifter

 • 070-686 32 25

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Välkommen till Techtank Day 2024!

Den 25 april är det åter dags för Techtank Day. Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

2 april, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Konferens inom kompetensförsörjning

Utvecklas och väx med rätt kompetens, en konferens den 21 mars med inspirerande talare från bland annat Myndigheten för yrkeshögskolan…

27 mars, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Robotresa gav mersmak för nya automationssatsningar

Den 28 februari åkte en fullsatt buss med representanter från runt 25 företag från södra Sverige på en studieresa till…

8 mars, 2024 — Lästid 6 min

Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

8 mars, 2024 — Lästid 3 min