Svensk teknologi omvandlar restgaser till klimatsmart el i Sydafrika

Svensk teknologi omvandlar restgaser till klimatsmart el i Sydafrika

Sibbhult må vara litet, men ortens industri är desto större. Här verkar många spännande och högteknologiska företag. Ett av dem är Swedish Stirling som med sin senaste produkt kan omvandla industriella restgaser till 100 % koldioxidneutral elektricitet. Kunderna finns framför allt i Sydafrika.

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Företaget har en evig licens på Kockums världsledande stirlingmotor och har sedan grundandet vidareutvecklat teknikens förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet.

– Det är ett spännande företag i ständig utveckling. Att kunna vara med och påverka miljön i ett större perspektiv känns väldigt bra. Våra produkter möjliggör elförsörjning i områden där man tidigare inte haft el. Med vår lösning säkerställer vi till exempel el lokalt i områden i Sydafrika. Det vi håller på att skapa är något extraordinärt, och att få göra det från Sibbhult är häftigt, säger Fredrik Abrahamsson, som varit med nästan från starten av företaget i olika roller, numera som COO och platschef på produktionsenheten i Sibbhult.

Att Swedish Stirlings produktion sker i Sibbhult är ingen slump. Fram till 2008 hade Scania sin växellådsmontering i Sibbhult. När den sedan flyttade till Södertälje fanns såväl utrustning som kompetens kvar som passade bra för Swedish Stirling (eller Ripasso Energy som företaget hette då) när de etablerade sig där.

– Det finns en stor produktionskompetens i Sibbhult och i regionen som är svårslagen. Huvudkontoret och utvecklingsarbetet ligger dock i Göteborg, där vi har lättare att attrahera rätt kompetens inom miljöteknikutveckling, berättar Fredrik Abrahamsson.

Från sol, via hybrid till gas

De första åren fokuserade Swedish Stirling på att utveckla stirlingmotorn för användning vid utvinning av solenergi. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken, och i maj samma år slog företagets stirlingmotor inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet.

Under 2016 lanserade företaget en solhybridsmotor där solvärme kan kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn.

I september 2017 lanserade Swedish Stirling företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – som är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar energin i gasen till el. Lösningen återvinner därför energi som slösas bort i smältprocessen.

– PWR BLOK är, enligt oberoende certifiering, det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag, berättar Fredrik Abrahamsson.

Ferrokromgruvor i Sydafrika en högintressant marknad

Ett tydligt exempel på fördelarna med PWR BLOK 400-F är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Denna industri producerar stora mängder restgas som idag bränns upp, samtidigt som kostnaderna för el utgör nästan en tredjedel av industrins totala produktionskostnader. Swedish Stirlings lösning gör det möjligt att återvinna delar av energin i restgasen genom använda värmen för att producera el med stirlingmotorerna i PWR BLOK.

Jämförelsepriset för el producerat med PWR BLOK blir 21 öre/kWh, vilket verifierats av Lloyds. Det är 44 procent lägre än exempelvis geotermiskt producerad el, som är den näst billigaste energikällan enligt Annual Energy Outlook 2019. Andra klimatsmarta energikällor som sol och vind, med eller utan lagringskapacitet, är minst dubbelt så dyra per kWh men i de flesta fall till och med avsevärt högre.

I december 2017 undertecknade Swedish Stirling ett avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale om försäljning av 7 stycken PWR BLOK till ett ordervärde av 3 766 000 EUR, och den första containern skeppades till dem vid årsskiftet 2018/2019.

– Swedish Stirlings nuvarande fokus är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Vi kommer att prioritera denna bransch innan vi riktar oss till andra marknader och branscher. Bland annat är raffinaderier också en intressant bransch för oss. Det gäller egentligen all industri som idag eldar upp mängder av energi som vi skulle kunna nyttja och konvertera till el, säger Fredrik Abrahamsson, och avslutar:

– För vår del handlar det nu mycket om att komma ut och bevisa produkten hos våra kunder, växa med nya marknader och att ständigt arbeta med att förbättra produkten ytterligare.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min

Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min