Swerea etablerar sig i Olofström

Swerea etablerar sig i Olofström

Styrelsen för IUC i Olofström AB har beslutat att sälja sin verksamhet till forskningskoncernen Swerea, närmare bestämt Swerea IVF. Genom Swereas etablering i Olofström stärks regionens spetskompetens inom teknik- och produktionsområdet Stamping ytterligare och banar väg för ett globalt Stamping Center of Excellence.

Den 29 juni bjöd IUC Olofström in till presskonferens för att berätta mer om försäljningen. På plats fanns även representanter från Swerea IVF samt två av IUCs större ägare, Volvo Cars och Olofströms kommun, för att berätta mer om betydelsen av Swereas etablering i regionen, både ur ett forsknings- och ett regionalt perspektiv.

Letade efter en stark aktör
Efter att ha utrett IUC i Olofströms framtid kom styrelsen fram till att bolaget stod för ensamt för att kunna uppfylla de förväntningar som fanns från ägare och andra aktörer i regionen på den industriella forsknings- och utvecklingsverksamheten.
– Vi kom fram till att bästa alternativet var att hitta en stark aktör som ville ta över vår verksamhet, berättar Nader Asnafi, styrelseordförande i IUC Olofström, som är mycket nöjd med att Swerea, som är en av landets ledande industriforskningskoncerner, nu väljer att köpa verksamheten från IUC.
– Detta blir en mycket positiv utveckling för samtliga bolag och aktörer i regionen som får en stark partner inom forskning och utveckling.

Stamping Center of Excellence
Ett av de bolag som ser fram emot att utveckla samarbetet med Swerea IVF ytterligare är Volvo Cars, vars verksamhet i Olofström numera har ett globalt ansvar för teknik- och produktionsområdet Stamping (hela processen kring pressning) för Volvo Cars.
– Vi har en hög kompetens och kunskapsbas kopplad till produktionen och produktutvecklingen. Men även om Volvo är ett stort globalt företag behöver vi också samverka allt mer med både forskningsinstitut, universitet och högskolor samt med övriga näringslivet. Genom att Swerea IVF nu etablerar sig här kan vi i samverkan med dem etablera ett starkt Stamping Center of Excellence som gynnar hela regionen, berättar Torbjörn Appelros, Senior Manager Stamping Engineering på Volvo Cars, som också lyfter fram teknikklustret Techtank som en viktig spelare i detta arbete.

Starka partners och kompetens viktiga faktorer bakom etablering
Swerea IVF är det dotterbolag till Swerea AB som inom kort etablerar sig i Olofström. Bolaget erbjuder avancerade forsknings- och uppdragstjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin. Att valet föll på Olofström är ingen slump.
– Här finns starka industriella partners som bedriver en spännande verksamhet i regionen, inte minst Volvo Cars och deras underleverantörer, men även andra företag med spännande produkter och tjänster. Även närheten till IKEA ser vi som positivt, berättar Mats Lundin, VD för Swerea IVF.

Genom att köpa verksamheten från IUC Olofström får man även del av unik kompetens och experimentell utrustning som kompletterar Swereas egna resurser, framför allt inom formning och verktygsteknik.

Stort regionalt engagemang
Ytterligare en faktor som spelade in för valet av Olofström var det stora engagemang från regionala och kommunala aktörer som Swerea mött.
– En framgångsfaktor för att vi ska lyckas med vår verksamhet är att det finns en regional uppbackning och ett intresse vad gäller forskning och utveckling. Genom Olofströms kommuns satsning på den tillverkande sektorn, inte minst med den kraftsamling man gjort vad gäller teknikklustret Techtank, ser vi stora möjligheter till utveckling som kan gynna näringslivet i hela regionen.

Mats Lundin får medhåll av Olofströms kommunalråd Sara Rudolfsson, som ser satsningen på ökad FoU-verksamhet som viktig för att öka företagens konkurrenskraft i form av exempelvis innovationer, effektiviseringar och utbildningar. Från kommunens sida ser man också att Swerea bidrar till en viktig pusselbit för att kunna nå den vision man har med Techtank om att tillsammans med Volvo i spetsen etablera klustret internationellt som en kompetensnod inom Stamping.
– Detta i sin tur tror vi kommer att bidra till att företagen i vår region kan nå nya export- och produktmarknader, och därigenom öka sin konkurrenskraft.

På bilden syns, från vänster: Magnus Liljengren, VD IUC Olofström, Torbjörn Appelros, Senior Manager Stamping Engineering Volvo Cars, Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofströms kommun, Nader Asnafi, styrelseordförande IUC Olofström, Mats Lundin, VD Swerea IVF

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min