Swerea IVF numera del av RISE

Swerea IVF numera del av RISE

Från och med 1 oktober 2018 är Swerea IVF och flera andra delar av Swereas verksamheter en del av RISE Research Institutes of Sweden.

– Då Swerea nu blir en helt integrerad del av RISE kan vi erbjuda än mer forsknings- och utvecklingstjänster genom vårt kontor i Olofström säger Mats Lundin, VD för Swerea IVF, som nu byter namn till RISE IVF, och fortsätter:

– Forskningstjänster inom IT, samhällsbyggnad samt säkerhet och transport är bara några exempel hos RISE som nu får en direkt kanal till regionens näringsliv. Steg för steg kommer också kontoret att byta skepnad i takt med att skyltning mm byts ut, så det framgår helt klart att hela RISE nu representeras i Olofström.

En ny division inom RISE bildas nu med namnet Material och produktion. Den kommer bestå av verksamheter som fram tills nu varit samlade inom Swerea, inklusive det franska korrosionsinstitutet Institút de la Corrosion i Frankrike. Den nya divisionen kommer att stödja innovation och utveckling inom bland annat fordons-, rymd-, flyg-, verkstads-, gjuteri- och textilbranscherna samt infrastruktur genom ny design, materialval, optimerade tillverkningsmetoder och korrosionsskydd.

Mer om detta finns att läsa här: https://www.swerea.se/node/5108

Dela via

Relaterade nyheter
Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min