Volvo Cars och BTHs industridoktorand uppmärksammas i Kina

Volvo Cars och BTHs industridoktorand uppmärksammas i Kina

Industridoktoranden Johan Pilthammar är i högsta grad involverad i arbetet med Volvo Cars förmåga att skapa robusta pressverktyg. Helt nyligen deltog han i seminarier i Kina där han var en av föreläsarna.

Johan Pilthammar, Stamping CAE & Die Development på Volvo Cars i Olofström, har arbetat med sin avhandling “Elastic Press and Die Deformations in Sheet Metal Forming Simulation” sedan 2015. Förra året presenterade han licentiatdelen vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och håller nu med på doktorsavhandlingen.

Volvo Cars spetskompetens i Olofström ger eko i Kina

Johans avhandling har uppmärksammats även i Kina, och i april föreläste han på seminarier i Shanghai och Kunming, som handlar om plåtformning inom bil- och förpackningsindustrin.

– Det är ett bevis på Olofströms betydelse för press- och verktygsteknologin och att Volvo Cars partnerskap med BTH är fruktsamt. Vi är Volvo Cars globala centrum för utveckling av stampingteknologin och har ett mycket bra samarbete med BTH, säger Torbjörn Appelros, Stamping Engineering Director i Olofström.

Komplett simuleringsmodell håller på att byggas

Så här beskriver Johan bakgrunden till sin avhandling och vad de håller på att arbeta med i olika forsknings- och utvecklingsprojekt:

– Vi utför i dag avancerade simuleringar av plåtformning där vi har koll på sprickor, rynkor, återfjädring med mera. Men alla verktyg måste genomgå en tidskrävande inprovning i både provpressar och produktionslinjer. En stor anledning till detta är att pressar och verktyg inte är stela i verkligheten, som man antar i dagens simuleringar.

– Verktygsytorna måste alltså korrigeras för att kompensera för deformationer av verktyg och pressar. När press- och verktygsdeformationer kan inkluderas i simuleringar kan man göra en virtuell inprovning som minskar antalet loopar i den verkliga inprovningen.

– Vi håller på att bygga en komplett simuleringsmodell av ett helt pressverktyg där vi inkluderar deformationerna. Att kunna göra det snabbt och noggrant är ett måste om man ska kunna använda metoderna i löpande bilprojekt.

Enligt vad Johan Pilthammar kan se är Volvo Cars tillsammans med ytterligare någon europeisk biltillverkare ledande inom bilindustrin på plåtformningssimuleringar med elastiska verktyg och pressar. Metoderna som han arbetar med används redan i flera Advanced Engineering-projekt.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min

Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min