Blue Science Park tilldelas 12 miljoner kronor från EU för att skapa testarenor

Blue Science Park tilldelas 12 miljoner kronor från EU för att skapa testarenor

Blue Science Park skapar tre högspecialiserade och välpositionerade internationella test-arenor inom telekom/it, e-hälsa och marin teknik. Arenorna ska attrahera företag och entreprenörer att utveckla och testa nya lösningar i samverkan med akademi och offentlig verksamhet.
Politiker i Skåne och Blekinge har genom det så kallade Strukturfondspartnerskapet prioriterat vilka projekt som beviljas medel från EU:s fond för regional utveckling, ERUF. Blue Science Park och treårsprojektet Test-arena Blekinge beviljas 12 miljoner kronor.
– Medlen går till de områden som är våra profilområden för utveckling av näringslivet i Blekinge, säger regionråd Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge och vice ordförande i strukturfondspartnerskapet. Inom dessa områden kommer vi i framtiden att driva forskning och utveckling.

Läs mer på Blue Science Parks webb >>

Dela via

Relaterade nyheter
Bild på planta som växer

Aktuellt från partner

Sök företagsstöd och affärsutvecklingscheckar via Region Blekinge

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Syftet med stöden är att stimulera…

20 september, 2022 — Lästid 3 min

Innovation

Aktuellt från partner

Sök Innovationscheck 2022

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en tidig innovationsfas? Då kan du få stöd…

29 augusti, 2022 — Lästid 2 min

Rapport från IUC om Robotlyftet

Aktuellt från partner

För en hållbar industri i Sverige

IUC Sverige har nu tagit fram den fjärde rapporten som ger inblick i hur 1300 små och medelstora industriföretag ser…

13 juni, 2022 — Lästid 2 min

Energikartläggning

Aktuellt från partner

Energikartläggningscheckar för små och medelstora företag

Vill du och ditt företag få koll på er energianvändning? Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit…

27 oktober, 2022 — Lästid 1 min