Flera aktuella insatser inom digitalisering på gång

Flera aktuella insatser inom digitalisering på gång

Via IUC, som Techtank är en del av, erbjuds under hösten 2020 flera riktade insatser inom området digitalisering till små och medelstora industriföretag eller industrinära tjänsteföretag. Kort information om dessa finns nedan – tveka inte att ta vidare kontakt om du vill veta mer!


KICKSTART DIGITALISERING

Kickstart digitalisering erbjuder en kostnadsfri workshopserie med tre träffar i grupper om minst 6 företag med 2-3 deltagare per företag om möjligt. I en Kickstartprocess träffar ni erfarna digitaliseringsexperter och andra företag som delar med sig av sina frågeställningar och erfarenheter. Två olika inriktningar erbjuds till hösten:

  • Fokus Intern digitalisering för effektiva flöden och processer, där vi tittar på hur ni kan utveckla era flöden och processer med digitala verktyg. Datum: 28/8 kl. 9-15, 8/9 kl. 8-12 samt 22/9 kl. 8-12. Anmälan: https://form.jotform.com/201465607224349
  • Fokus Kund och marknad, där vi tittar på vad som ligger runt hörnet vad gäller digital tjänsteutveckling, marknadsanalys och kommunikation, prognostisering och CRM och andra kommunikationsverktyg. Datum: 10/9 kl. 9-15, 24/9 kl. 8-12 samt 8/10 kl. 8-12.
    Anmälan: https://form.jotform.com/201326516301340

Mer information och anmälan: För mer information kontakta Jenny Bramell på 0709-62 91 50 eller .


 INDIVIDUELL COACHNING INOM KICKSTART DIGITALISERING

Coachningen utgår från företagens individuella behov. Förutom nuläges- och behovsanalys ingår ca 30 timmar stöd av matchad konsult till exempelvis rådgivning kring strategi för företagets fortsatta digitaliseringsarbete, genomgång av existerade infrastruktur och hjälp med att identifiera förbättringspotential, hjälp med behovsanalys i och inför systembyte/-upphandling m m. Kostnaden för företagen är 5 000 kr exkl. moms.

Anmälan: För mer information och intresseanmälan, kontakta Jenny Bramell på 0709-62 91 50 eller . OBS!Endast ett fåtal platser kvar i Individuell coachning!


 PRODUKTIONSLYFTET ENSKILT STARTPROGRAM: Förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv

I startprogrammet arbetar vi med utgångspunkt i era utmaningar och behov och Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse, och frågor kring omställning mot digitalisering kommer att vävas in i helheten. Programmet innehåller fyra moment kring frågorna Varför är detta viktigt? Var står vi nu? Vad behöver vi lära mer om? Hur går vi vidare?

Kostnad: 10 000 kronor. Tillväxtverket bidrar därutöver till ett värde av 55 000 kronor.
Målgrupp: Små och medelstora industriföretag eller industrinära tjänsteföretag (typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda). Vi ser gärna att företag medverkat i Kickstart innan. Insatsen riktar sig till företag som inte tidigare medverkat i Digitaliseringslyftets coachningsprogram (Indigo och KickstartGo). Detta startprogram genomförs med enskilt företag (d v s inte i grupp tillsammans med andra företag).
Deltagare: En grupp på 4-10 personer, inkl. högsta ledning, förändringsledare och facklig representant samt relevanta delar av verksamheten.
Omfattning: Minst fyra träffar hos företaget, alternativt motsvarande innehåll med distansbaserad coachning.
När: Starter sker löpande fram till och med augusti 2020, avslut senast 31 oktober 2020.

Anmälan: Gör intresseanmälan snarast till Annika Nilsson,


KONTAKT PÅ TECHTANK FÖR MER INFORMATION
Martin Johansson, Projektledare Teknik & Innovation
Telefon: 0733-82 22 32
E-post:


LADDA NER OVAN INFORMATION SOM PDF >>


Dela via

Relaterade nyheter
Energikartläggning

Aktuellt från partner

Energikartläggningscheckar för små och medelstora företag

Vill du och ditt företag få koll på er energianvändning? Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit…

27 oktober, 2022 — Lästid 1 min

Innovation

Aktuellt från partner

Sök Innovationscheck 2022

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en tidig innovationsfas? Då kan du få stöd…

29 augusti, 2022 — Lästid 2 min

Bild på planta som växer

Aktuellt från partner

Sök företagsstöd och affärsutvecklingscheckar via Region Blekinge

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Syftet med stöden är att stimulera…

20 september, 2022 — Lästid 3 min

Rapport från IUC om Robotlyftet

Aktuellt från partner

För en hållbar industri i Sverige

IUC Sverige har nu tagit fram den fjärde rapporten som ger inblick i hur 1300 små och medelstora industriföretag ser…

13 juni, 2022 — Lästid 2 min