YTABs expansionsresa fortsätter

YTABs expansionsresa fortsätter

YTAB, Ytbehandlingsteknik AB, i Näsum är inne i en rejäl tillväxtfas, både vad gäller antal anställda, nybyggnationer och maskininvesteringar. Anledningen till detta är flera nya projekt och ordrar som YTAB tagit hem under de senaste åren, inte minst kopplat till deras största kund Scania.

– YTAB har fått förtroendet att lackera insteg, backspeglar och S-lucka till hytterna på Scanias nya generation lastbilar, vilket innebär att vi på väldigt kort tid fört in hela Scanias kulörprogram på drygt 470 valbara kulörer. Vi kan måla upp till 100 olika kulörer per dag till Scania, berättar Ulrica Larsson, fabrikschef på YTAB.

För att hantera alla nya projekt har YTAB under året utökat den befintliga fabriken på 8000 kvadratmeter med ytterligare 1500 kvadratmeter lokalyta för lager, verkstad och förberedande arbete för lackering.
– Vi har också investerat i en ny lackenhet. Totalt handlar om det om drygt 10 miljoner i bygg- och maskininvesteringar, vilket har varit en förutsättning för att klara av det nya Scania-projektet som startade i mars i år, berättar Mats Karlsson, VD och delägare för YTAB.

Det är inte bara nya projekt till Scania som skapar tillväxt för YTAB. Hela fordonssidan har en positiv utveckling och man jobbar även med kunder inom andra branscher som till exempel elektronik, VVS, kök- och badrumsinredningar.
De nya investeringarna gör att vi har kunnat öka produktionskapaciteten med nästan 50% då vi på ett effektivt sätt kan fördela ut produktionen i olika enheter, berättar Ulrica.

Dubblerat personalstyrkan de senaste åren

De nya projekten har medfört nyrekryteringar under flera års tid. YTAB har dubblerat personalstyrkan två år i rad och har i skrivande stund 116 anställda. Att anställa så många på så kort tid har dock inte varit enkelt. Man har letat efter industrilackerare runt om i Europa, men de flesta har anställts tack vare ett nära samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen.
– På så sätt har vi kunnat anställa många nyanlända. En del av dem hade ingen industriell erfarenhet sedan tidigare men genom praktik, internutbildning och anställda som fungerat som faddrar har vi kunnat lära upp dem, berättar Ulrica, och fortsätter:

– Vi har många olika nationaliteter hos oss nu, och visst är det en utmaning med olika kulturella och språkliga skillnader. Samtidigt finns det en stor tacksamhet och det är häftigt att se. Vi har sedan tidigare mångfald hos våra anställda inte bara vad gäller etnicitet utan även ålder och kön, och vi ser mångfald som något väldigt positivt och utvecklande för verksamheten.

Även om YTAB genomfört en rad olika rekryteringar under året finns fortsatt vissa rekryteringsbehov kvar.
– Vi söker alltid efter industrilackerare och kvalificerade robotprogrammerare, men även andra typer av tjänster som till exempel tekniker som kan arbeta med lean och utveckla flödet i fabriken är intressanta för oss, avslutar Mats.

Dela via

Relaterade nyheter
Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min