Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Framtidskompetens i Blekinge

Fakta

Projekttid: 2019-03-01 till 2021-02-28
Projektägare: Techtank – Olofströms Näringsliv AB
Samverkanspartners: Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park & NetPort Science Park
Projektets totala budget:  8 752 489 kr
Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)
Övergripande mål/syfte: Det övergripande målet med projektet Framtidskompetens i Blekinge är att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning genom att deltagande företag skall bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Finansiärer

Framtidskompetens i Blekinge medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Sammanfattning av projektet

Projektet syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet syftar också till att utveckla de processer som styr hur företaget kan utveckla sin förmåga till breddad rekrytering. Deltagande företag kommer genom coachning och andra kompetenshöjande insatser att stöttas i sitt arbete med kompetensförflyttning, talangattraktion, rekrytering och employer branding.

Industrin har idag svårt att hitta rätt personal med rätt kompetens för uppdraget. Vissa företag har idag maskiner som inte kan starta upp på grund av brist på kompetent personal. Genom något som kallas för Kompetenstrappan finns det möjlighet att förflytta befintlig kompetens och frigöra positioner som kan vara lättare att rekrytera till. På så vis kan projektet hjälpa till att synliggöra de delar som ligger till grund för en breddad rekryteringsbas och hur de kan tänka annorlunda när det kommer till både intern och extern rekrytering.

Mer information

För mer information om Framtidskompetens i Blekinge, kontakta projektledare Ingela Håkansson, ingela.hakansson@techtank.se

Alternativt delprojektledare i projektet:
Techtank – Therese Assarsson, therese.assarsson@techtank.se
NetPort Science Park – Emma Callerstig, emma.callerstig@netport.se
Blue Science Park – Karolina Söderlind, karolina.soderlind@bluesciencepark.se
BBI – Emma Johansson, emma@b-b-i.se

Artiklar om projektet

2020-10-29: Nedslag i Försvarsmaktens jämställdhetsarbete

2020-09-29: Hur kan giggarna hjälpa till att lösa kompetensbristen ute hos företagen?

2020-09-03: Uppskattad likabehandlingsutbildning där reflektion, öppenhet och förändring står i fokus

2020-06-22: Onsdagsluncher som gav energi i massor

2020-06-22: Integration, jämställdhet och mångfald skapar attraktiva arbetsplatser & lönsamma företag

2020-03-09: Att utvecklas för framtiden står högt på agendan för Tre D Mekaniska

2020-02-26: Kompetensförsörjning en viktig fråga för ett företag med tillväxtambitioner

2019-12-18: Förändringsagenter med nyckelroll i företagens kompetensförsörjning

2019-08-28: Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning >>

2019-05-14: Tillsammans för en stärkt och breddad kompetensförsörjning >>

2018-12-04: Miljoner i EU-medel för att stödja företag i Blekinge i arbetet med kompetensförsörjning >>

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share This